Hej Vegetarian Hallå!Kommunfullmäktige


Helsingborg


Kommunstyrelsens förvaltning
Rådhuset, Drottninggatan 2

 

 

Medborgarförslag rörande vegetarisk mat

 

Matfrågan är viktig! Den tillhör överlevnadsfrågorna.

 

Vad vi äter påverkar inte bara oss själva, utan andra kännande varelser och vår gemensamma miljö.

Flera studier har visat att vegetarisk mat är att föredra. Den är både djur- och klimatsmart.

Visste ni att VD för Food and Agriculture ( Mat & Jordbruk) i USA år 2007 rapporterade att

18% av världens klimatförändringar kommer från den extrema kreaturuppfödningen?

 

Enligt min mening är det viktigt att vår kommun föregår med gott exempel i dessa frågor. Jag anser därför att kommunen bör fatta beslut om att styra vilken mat som serveras på skolor och i andra sammanhang där kommunen ansvarar för kosten. En bra start vore att fatta beslut om minst en vegetarisk dag i veckan, dvs. då ingen annan mat än den djur- och miljövänliga vegetariska maten serveras. Bra för miljön och även fantastiskt om alla fick prova på de vegetariska alternativen.

 

Mitt förslag är att kommunen fattar beslut om att minst en dag i veckan servera vegetarisk mat på de ställen där kommunen ansvarar för kosten.

 

Erika Timmermans Lethin


RSS 2.0